Artist statement


Fang Mij verbindt in haar werk het kosmische met het lichamelijke,
het Oosten en het Westen, binnen en buiten, materie en geest,
micro en macro. Met een achtergrond van Chinese filosofie en
geneeskunde, wil ze in haar werk deze schijnbare tegengestelde
polariteiten met elkaar verbinden en het evenwicht helpen herstellen.

When two houses see each other

When you shine light upon my shadow

Time and memory can shake their hands finally

Fang Mij connects the cosmic to the physical body, the East and the West,
inside and outside, matter and spirit, micro and macro. Inspired by her
study of Traditional Chinese Medicine (TCM), she has the desire to connect
these seemingly contrary forces and restore the balance between them.