Artist statement


Fang Mij verbindt in haar werk het kosmische met het lichamelijke, de zon en de maan,
de vrouwelijke en mannelijke waarden, micro en macro. Met een achtergrond van
Chinese filosofie en geneeskunde, wil ze met haar werk het evenwicht helpen herstellen
tussen deze polariteiten.

When two houses see each other

When you shine light upon my shadow

Time and memory can shake hands finally

Fang Mij connects the cosmic to the physical body, the sun and the moon, feminine
and masculine values, micro and macro. Inspired by her study of Traditional Chinese
Medicine (TCM), she has the desire to restore the balance between these polarities
as a visual artist.