Artist statement

In de nachtmist zie ik eindelijk waar ik ben

Het niet precies kunnen duiden wat ik zie, zorgt ervoor dat
ik precies de plek vind waar ik moet zijn. Ik daal terug naar
een intuïtieve manier van waarnemen, die andere regels heeft
over ruimte, tijd, jij en ik. Wat gebeurt er als ik niet alles wil
benoemen en omarm dat ik geen controle heb? Het niet-weten
is zoveel rijker en oneindiger dan het wel-weten. Ik onthul vanuit
mijn hart en via mijn hand een vergeten wereld, eentje die ooit zo
vertrouwd was maar ergens vreemd is geraakt. 

In mijn werk onderzoek ik een non-dualistische houding. Het een
wordt niet tegenover het andere gezet. De horizon verdwijnt.
Er is geen splitsing tussen de schaduwwereld en de ‘echte’ wereld.
De schaduw heeft niet minder waarheid. Schaduwvormen zijn in
mijn werk net zo aanwezig als alle andere vormen. Doordat de
begrenzing van dualiteit ontbreekt, kan er een oneindige ruimte
gecreëerd worden. Het werk bevat een sfeer waarin alledaagse
observaties op een spirituele manier ervaren worden. Het is een
zoektocht naar de diepte, zonder de grond van het oppervlak en
het toegankelijke te verliezen.