artist statement

(NL)
In het werk van Fang Mij onderzoekt ze haar afkomst en thuisgevoel.
Haar familie komt oorspronkelijk uit een dorpje, hoog in de Chinese
bergen. Ze is geïnspireerd door de plaatselijke sjamanistische traditie
waarvan ze rituele ceremonies bijgewoond heeft. Om verder te verdiepen
in haar Chinese wortels heeft ze een studie Chinese geneeskunde (TCM)
gevolgd. De verbondenheid met haar afkomst en Chinese filosofie is de
inspiratiebron voor haar schilderijen, tekeningen en het schrijven.

‘Welkom in het huis van grootmoeder spin’ is een groeiende serie
schilderijen die vanaf het begin van de lockdown periode begonnen is.
Sinds de lockdown is Fang’s werkproces sterk vertraagd. In een trage
meditatieve concentratie integreert ze geborduurde elementen in het
olieverfschilderij. Het archetype van grootmoeder spin is een terugkerend
symbool in deze schilderijen, verwijzend naar de wijsheid van inheemse
culturen en de collectieve kracht van de droomwereld. De cocon refereert
naar de transformatie die onze huidige maatschappij ondergaat, met
mogelijkheid tot metamorfose.

In haar tekeningen zijn transparante kleurrijke structuren en weefsels te
zien. Deze spelen zich zowel af op celniveau in het menselijk lichaam als in
het mysterieuze heelal.
Deze reeks tekeningen is onderverdeeld in families. Vanuit de Chinese
cultuur heeft ze meegekregen dat er grote kracht te vinden is in de
verbondenheid van een familie, een functionerend collectief naast het
individu.

(EN)
Fang Mij’s work centers around her origin. Her family descends originally
from a small Chinese village, high up in the mountains. She is inspired by
the local shamanism tradition, from which she has participated ritual
ceremonies. To deepen her knowledge about her Chinese heritage she
decided to study Traditional Chinese Medicine (TCM). The connection to her
origin and Chinese philosophy is the source and inspiration for her
paintings, drawings and writings.
  
Since the lockdown Fang’s working process has slowed down drastically.
In a slow meditative state she integrates embroidery and other textile
techniques into the oil painting, treating these materials as living entities.
During the painting process she taps into the collective unconscious,
blindly trusting the unknown.
 
Her drawings show transparent colourful structures and tissues. These exist
in our tiny body cells as well as in the mysterious universe.
These series of drawings are subdivided into families, valuing a functioning
collective beside the individual.