Artist statement

In het werk van Fang Mij zijn kleurrijke weefsels en structuren te zien die
zich zowel op celniveau in het lichaam kunnen afspelen als in het
mysterieuze heelal. Dansende, transparant overlappende en elkaar
beschermende vormen laat ze zien. Haar werk gaat over contact en
verbinding op fundamenteel niveau. De reeks kleine tekeningen zijn
onderverdeeld in families. ‘Moeten werken altijd op zichzelf kunnen staan?’,
bevraagt ze. Vanuit de Chinese cultuur heeft ze meegekregen dat er grote
kracht te vinden is in de onderlinge verbondenheid van een familie en het
streven naar een functionerend geheel naast het individu. Het leven is
alleen zinvol als we in verbinding staan met onszelf, met elkaar en met het
(onzichtbare) grotere geheel.

Fang Mij laat zich inspireren door haar studie Traditional Chinese Medicine
(TCM) die zich baseert op natuurwetten zoals yin en yang en de vijf elementenleer:
water, hout, vuur, aarde, en metaal. Ze zijn zowel in het menselijk lichaam
als in de seizoenen werkzaam. Hierbij speelt ze met begrippen zoals
open-gesloten, rust-beweging, zon-maan.  Deze filosofie en haar werk
ademen de zoektocht naar een natuurlijk evenwicht en het helpen
herstellen hiervan.